EFL, ICT, counseling, editing
  Ora Baumgarten
Ora Baumgarten - Digital Portfolio
      |  Home  |  Contact  |  Personal  |  Jerusalem  |  Projects  
General
EFL Projects
Awards
Jerusalem
Literature
Classroom Materials
Online Tools
Personal
Publications
Multimedia
Classroom Management
Articles
Information Centers
Teacher Training
Recanati Award
אורה בומגרטן זכתה בפרס על הקמת והפעלת מערכת מקוונת משולבת ללימוד אנגלית, המיועדת לפרויקטים ולתקשורת בתוך קהילת בית-הספר. ראשיתו של הפרויקט באתר ללימוד אנגלית, שנועד לאתגר ולעורר עניין אמיתי בקרב התלמידים, בהתאמה ליכולותיהם המגוונות, ותוך חיזוק יכולתם ללמוד באופן עצמאי. האתר מתאפיין בהיקף הנרחב והמגוון של החומר שהוא מכיל, ובו תכנים לימודיים, כמו גם תכני רקע והעשרה מגוונים. האתר ללימוד האנגלית הורחב והוא כולל מרכיב נוסף – מערכת פרויקטים מקוונים באנגלית. התלמידים חוקרים נושאים בתחומים מגוונים, תוך שהם עוברים שלבים שונים בתהליך של התנסות והערכה עצמית. הפרויקטים פונים לנושאים המעניינים את התלמידים באופן אישי, כגון "איש השנה", "נסיעות" ו"חלומות", כאשר לכל פרויקט מוגדרות מטרה ומשימה. התלמידים יכולים לעבוד בצורה עצמאית או בשיתוף (לפי סגנון הלמידה שלהם) ולגשת לטקסטים עדכניים ואותנטיים באינטרנט. שניים מהפרויקטים הנם בינלאומיים, בין-תרבותיים ואינטראקטיביים. ככלל, מערכת הלימוד המקוונת היא פרויקט המעודד למידה עצמאית, כאשר הדגש מושם בו-זמנית על תהליך הלימוד ועל התוצר הסופי.
אורה בומגרטן 18:51 (11/06/11)
Comments: -1   Hits: -1
18:24 (11/06/11) אורה בומגרטן
אורה בומגרטן, מורה לאנגלית, עובדת עשרים ושש שנה, מתוכם שש שנים בבית הספר העל יסודי ע''ש זיו ומרקס. אורה שוקדת על התחדשות מתמדת בשיטות הוראה וחומרי למידה באנגלית, תוך מכוונות לצרכי התלמידים. אורה בנתה אתר אינטרנט בהתאם לדרישות משרד החינוך ולמתכונת החדשה של בחינת הבגרות באנגלית. בנוסף, הקימה את האתר הבית ספרי ומעדכנת אותו חדשות לבקרים. אורה פיתחה משימות למידה במחשב תוך גילוי כישרונות יצירתיים למופת. בסביבה המתוקשבת שבנתה התלמידים עוסקים בפרויקטים בנושאים המעניינים אותם באופן אישי ובתחומים מגוונים, תוך שהם עוברים שלבים של התנסות והערכה עצמית. התלמידים משתמשים בטקסטים עדכניים ואותנטיים. אורה בומגרטן עובדת עם כיתות על משימות לימודיות המעודדות יצירתיות ומפעילה פרויקטים נוספים במסגרת בינלאומית. פרויקט חשוב נוסף המשותף לבית הספר ולמחלקה לחינוך באוניברסיטה העברית עובד על דרכי הבעה תוך שימוש באסטרטגיות טיעון בטקסטים באנגלית. אורה עוזרת ומנחה דיונים וירטואליים ומפתחת את כישורי התלמידים בתחום ההבעה באנגלית והאוטונומיה המחשבתית. החדשנות, היצירתיות המעורבות, האחריות והמסירות הרבה הם המאפיינים הבולטים בעבודתה של אורה. על כל אלה מצאנו את גב' אורה בומגרטן ראויה להערכה רבה ולפרס חינוך מנח''י תשס''ו.